پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس دانشجويان دختر و پسر

پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس دانشجويان دختر و پسر

پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس دانشجويان دختر و پسر

عنوان پایان نامه: بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس دانشجويان دختر و پسر ( همراه با پرسشنامه)پایان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۰۹
شرح مختصر:
پژوهش حاضر، با نام « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس » كه با هدف يافتن رابطه بين عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنين يافتن تفاوت منبع كنترل و عزت نفس بين دانشجويان دختر و پسر , انجام شد. طرح پژوهش : اين پژوهش به روش همبستگي…